Những địa chỉ email chống spam

Bài viết của bạn Lương Chiến Thắng trên TGVT A tháng 1/2006 cung cấp cho bạn đọc một dịch vụ rất tốt để chống spam. Tuy nhiên, pookmail không phải là dịch vụ email tạm duy nhất trên Internet. Để giúp mọi người có những lựa chọn tốt hơn, tôi xin giới thiệu thêm một số địa chỉ khác.

1) mailinator.com

Giống như pookmail, dịch vụ này cho phép bạn chọn một địa chỉ bất kỳ (ví dụ thangngoc@mailinator.com hay tuan123@mailinator.com) và hộp thư sẽ được tạo tự động. Hạn chế của dịch vụ này là hộp thư của bạn chỉ tồn tại trong vài giờ.

2) jetable.org

Dịch vụ thư điện tử tạm thời này có một số điểm mạnh rất đáng quan tâm là tự động chuyển tiếp tới địa chỉ thực và cho phép lựa chọn thời gian sống của hộp thư trung gian (1 giờ, 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng). Để có thể yên tâm nhận thư ở địa chỉ thực mà không sợ lộ, người dùng phải đăng ký trước với jetable.org (và đây cũng có thể coi là một điểm bất tiện của dịch vụ này so với mailinator hay pookmail). Trong đa số các trường hợp, thư yêu cầu xác nhận hay tài liệu yêu cầu sẽ được chuyển tới người dùng trong một thời gian khá ngắn nên thời gian sống của hộp thư giả không quan trọng lắm. Tuy nhiên, với những trường hợp ngoại lệ như chậm phản hồi hay thông tin bị chia thành nhiều kỳ thì thời gian sống lên tới 1 tháng của hộp thư jetable.org rất hữu ích.

3) spamgourmet.com

Để sử dụng dịch vụ này, người dùng cần đăng ký trước với một địa chỉ thư điện tử chính và lựa chọn mật khẩu. Sau khi xác nhận với spamgourmet.com, bạn có thể tự tạo ra những địa chỉ mail nhất thời bất cứ khi nào cần tới chúng theo quy tắc sau:

someword.x.user@spamgourmet.com

trong đó someword là một từ bạn chưa từng dùng lần nào, x là số thư bạn muốn nhận tại địa chỉ này (từ 1 đến 20), user là tên mà bạn đăng ký.

Ví dụ nếu bạn đăng ký tên là “thachtuan”, công ty X muốn bạn cung cấp địa chỉ thư điện tử và bạn chỉ muốn nhận tối đa 3 thư, bạn sẽ cho họ biết địa chỉ ctyX.3.thachtuan@spamgourmet.com

Địa chỉ đó sẽ được tạo ra khi công ty X gửi cho bạn thông điệp đầu tiên và chỉ có 3 thông điệp được chuyển tiếp tới địa chỉ chính của bạn. Những thông điệp tiếp theo sẽ bị hủy.

4) sneakemail.com

Tương tự như spamgourmet.com, sneakemail.com yêu cầu đăng ký trước và tự động chuyển tiếp thư tới địa chỉ chính của người dùng. Các thư trả lời cũng được tự động chuyển tới người gửi. Tuy nhiên, người dùng không thể tùy ý lựa chọn vô số địa chỉ “ma” như với các dịch vụ trên. Thay vào đó, họ có thể dùng bộ lọc của Sneakemail, vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn địa chỉ tại Sneakemail. Với cách làm này, người dùng có thể biết được những kẻ gửi thư rác lấy được địa chỉ mail của mình từ đâu.

5) spammotel.com

SpamMotel cho phép người dùng lựa chọn sử dụng dịch vụ trên web hoàn toàn hay từ một ứng dụng trên PC. Khi nhấn chuột vào biểu tượng của SpamMotel trên desktop, một khung cửa sổ sẽ hiện ra để bạn gõ các dòng ghi chú lý do tại sao bạn phải tạo địa chỉ mail tạm thời và bạn cung cấp địa chỉ đó cho ai. SpamMotel sẽ lưu lại các thông tin đó cùng với ngày giờ. Ngay sau khi máy chủ của dịch vụ ghi nhận các thông tin này (thường là ngay lập tức), bạn sẽ nhận được một địa chỉ thư điện tử đặc biệt để dùng tạm. Mỗi khi có người gửi thư cho bạn qua địa chỉ đó, nó sẽ được chuyển tiếp tới địa chỉ thường dùng của bạn cùng với các dòng ghi chú nằm ở phần đầu tiên.

SpamMotel cho người dùng biết mỗi địa chỉ tạm được tạo khi nào, đã nhận được bao nhiêu thư tại địa chỉ đó và ngày nhận được thông điệp gần nhất. Điều quan trọng hơn cả là người dùng có thể xóa các địa chỉ dùng tạm, tạm ngừng sử dụng hay tiếp tục sử dụng chúng bất cứ khi nào họ muốn.