Lỗi Windows không khởi động

Máy đang hoạt động bình thường, hôm sau khi bật máy lên thì bạn thấy trên màn hình đen ngòm và chỉ có dòng chữ: NTDR is missing. Như vậy cần phải gải quyết thế nào ?

Đây là lỗi do một trong những tập tin khởi động của Windows bị lỗi. Các tập tin khởi động của Windows bao gồm Ntldr, Ntdetect.com, Boot.ini. Cách khắc phục thì bạn có thể làm như sau:

– Khởi động máy với đĩa CD cài đặt Windows. Nhấn phím bất kỳ khi xuất hiện thông báo “Press any key to boot from CD”.
– Trong màn hình Welcome to setup, nhấn phím R (Repair) để khởi động Recovery Console (RC).
– Nếu hệ thống cài đặt nhiều hệ điều hành (HĐH) khác nhau, chọn HĐH bị lỗi cần khắc phục (lưu ý: nếu nhấn Enter khi chưa chọn HĐH, chương trình sẽ tự khởi động lại máy).
– Gõ mật khẩu của tài khoản Administrator.
– Tại dấu nhắc của RC, gõ dòng lệnh: copy E:I386ntldr C :  copy E:I386ntdetect.com C:(với E: là ổ CD-ROM, C: là phân vùng hệ thống).
– Chọn Yes(Y) nếu xuất hiện hộp thoại xác nhận việc chép đè tập tin cũ.
– Gõ lệnh Exit để khởi động lại hệ thống.