Khoá trang chủ Internet Explorer

Bạn thường chọn một trang chủ yêu thích để mở lên mỗi lần truy cập web. Nhưng một lúc nào đó, trang chủ của bạn có thể bị người khác hay khi truy cập vào một trang web độc hại sẽ thay đổi đi, làm bạn phải mất công sửa đổi lại. Chính vì vậy, để không ai hay bất kỳ tác nhân nào khác có thể thay đổi trang chủ, bạn hãy khoá lại bằng cách thực hiện như sau:

– Vào menu Start Run, gõ regedit rồi OK.

– Sau đó tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoft.

– Bấm chuột phải trên mục Microsoft và chọn New-Key, đặt tên là Internet Explorer.

– Tiếp tục, bấm chuột phải vào mục Internet Explorer và chọn New-Key, đặt tên là Control Panel.

– Vẫn “bổn cũ soạn lại”, bấm chuột phải vào mục Control Panel và chọn New-DWORD Value, đặt tên nó là Homepage.

– Sau cùng bấm kép vào mục Homepage và đặt giá trị là 1 trong hộp Value data. Thoát cửa sổ Registry Editor và bây giờ bạn có thể kiểm tra lại tuỳ chọn trang chủ trong IE, bạn thấy gì không? Tất cả đã bị khoá.

Nếu sau này bạn muốn thay đổi lại trang chủ khác, bạn chỉ cần thay giá trị 1 thành 0 (số không) để mở ra mà thôi.