Gỡ bỏ Password trong Windows

Khi đặt mật khẩu bảo vệ Window mà quên mật khẩu, bạn có thể thực hiện các cách sau để qua mặt Windows.

Cách 1:
Cách này thực hiện đầu tiên, chỉ áp dụng được nếu bạn đặt mật khẩu cho Limited User hoặc User khác thuộc nhóm Administrators

Khi khởi động đến màn hình yêu cầu đăng nhập, bạn nhấn ALT + CTRL + DELTETE 2 lần sẽ hiện ra một hộp thoại yêu cầu nhập Username và mật khẩu, bạn nhập vào Username là Administrator còn mật khẩu để trống, nếu có đặt mật khẩu mà bạn biết thì nhập vào rồi Enter
Hoặc bạn biết một tài khoản khác thuộc nhóm Administrators thì nhập username và pass tương ứng vào rồi Enter

Khi đã đăng nhập vào Windows, bạn click phải vào Micomputer > chọn Manage
Trong cửa sổ Computer Management, chọn Local Users and Groups > chọn user
Click phải vào User mà bạn quên mật khẩu, chọn Set Password > trong hộp thoại cảnh báo bạn chọn Process
Bạn có thể để trống hoặc nhập vào pass mới ở 2 ô trên dưới giống nhau rồi nhấp OK
Bạn Log Off máy tính rồi đăng nhập bằng tài khoản với pass mới.

Cách 2:
Khi cách 1 không thể thực hiện hoặc không có hiệu lực
Cách này chắc chắn thành công.

Bạn chèn đĩa Hirent’s Boot CD vào ổ đĩa, khởi động lại máy rồi Boot vào CD
Trong môi trường Boot CD, bạn chọn Next rồi Enter
Trong màn hình thứ 2, bạn chọn 4. Password Tools rồi Enter

Tại đây, bạn chọn 1. Active @ password changer (NT/2K/XP/2003) rồi Enter
Khi chương trình Active password changer đã load xong, bạn chọn mục thứ 2
2. Search for MS SAM Database(s) on all hardisk and Local Drives rồi Enter

Chương trình sẽ tự dò tìm file SAM (chứa các thông tin về user và pass) trong đĩa cứng
Khi nó đã tìm ra thì hiện màn hình sau:

Bạn nhấn Enter, chương trình sẽ liệt kê danh sách các User trong máy tính, danh sách được đánh số thứ tự từ 0, muốn chọn user nào bạn nhấn số thứ tự của User đó.

Sau khi chọn User, chương trình sẽ hỏi Would you like to reset this user’s password?
Bạn có muốn reset pass word của user này không ? Nếu bạn muốn reset password thì nhấn Y
Chương trình sẽ thông báo Password has been succesfully reset (press any key…).  bạn nhấn phím bất kỳ.
Sau đó bạn nhấn ALT + CTRL + DELETE để khởi động lại máy tính

Password của User đã được reset, bạn không cần phải gõ Pass nữa mà máy tính sẽ tự động đăng nhập vào Windows.