Bạn sẽ không còn bị ức chế vì hệ thống 'ì ạch' mỗi khi khắc phục sự cố, lỗi ổ cứng như trước đây. Windows 8 xử lý nhanh những vấn đề này và ít ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính, theo Microsoft.

Windows 8 xử lý lỗi ổ cứng 'êm ru'

Microsoft cho biết Windows 8 có chức năng giám sát hoạt động ổ cứng và phát hiện lỗi giúp việc chẩn đoán và khắc phục sự cố nhanh hơn so với các thế hệ Windows trước đây. Tiện ích ChkDsk cải tiến trên Windows 8 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất hoạt động hệ thống, quá trình quét diễn ra nhanh hơn.

Bên cạnh đó, Microsoft cũng thực hiện một số cải tiến hệ thống tập tin NTFS, hỗ trợ cho tiện ích ChkDsk. Trong Windows 8, việc thực hiện quét lỗi sẽ chạy nền trong khi hệ thống vẫn hoạt động, nếu gặp lỗi ChkDsk sẽ tự khắc phục. Nếu lỗi không thể khắc phục khi hệ thống đang hoạt động, chương trình sẽ ghi lại và tiến hành khắc phục lỗi khi ổ đĩa không hoạt động.

Những cải tiến này cũng được Microsoft áp dụng trên Windows Server 2012, trước đây gọi là Windows Server 8. Kiran Bangalore, giám đốc chương trình Windows Core Storage and File Systems, cho biết thời gian “chết” của hoạt động kiểm tra, khắc phục lỗi ổ cứng trên Windows 8 chỉ khoảng vài giây. Với Windows Server 2012 hoàn toàn không có thời gian chết. Thời gian chạy Chkdsk trên Windows 8 phụ thuộc vào số lượng lỗi, không phụ thuộc vào số lượng tập tin như các thế hệ Windows trước.

Theo Quản Trị Mạng.