Windows 8 – Ứng dụng miễn phí Kaspersky Now

Những người dùng Windows 8 họ đã từng cài đặt các sản phẩm bảo mật của Kaspersky trên máy tính của họ có thể bị hấp dẫn khi nghe tin công ty bảo mật phát hành một công cụ mới giữ họ cập nhật những tin tức bảo mật, những cảnh báo mối nguy hại.

Ứng dụng Kaspersky Now với cấp quyền miễn phí

Kaspersky Now tương thích với cả Kaspersky Internet Security 2013 và Kaspersky Anti-Virus 2013, nó cho cho phép người dùng tiến hành một số tác vụ bình thường bao gồm cả cập nhật và quét mà không để giao diện người dùng hiện đại – Modern UI trên màn hình máy tính Windows 8.

Hơn nữa ứng dụng cũng cung cấp tổng quan toàn bộ trạng thái an ninh máy tính của bạn, cũng như các tùy chọn dành riêng để làm mới lại cấp quyền cho hai sản phẩm phần mềm đã nói ở trên.

Mục tiêu của ứng dụng này là những người dùng của tất cả các phiên bản Windows 8, cho nên không chỉ cài đặt nó trên các máy tính desktop, mà cả trên các máy tính bảng chạy Windows RT.