Windows 8 cho người dùng tùy chọn giao diện IE mở liên kết

Người dùng có thể chọn phiên bản IE 10 giao diện Metro hay IE 10 giao diện desktop để tự động mở trang liên kết.

Microsoft cho biết người dùng Windows 8 có thể tùy chọn Internet Explorer 10 (IE 10) trong môi trường Metro hay môi trường desktop tự động mở trang web khi nhấn vào liên kết.

Windows 8 thiết kế các tính năng phù hợp theo môi trường làm việc gồm môi trường máy tính thông thường (desktop) và môi trường máy tính bảng màn hình cảm ứng với giao diện Metro đặc trưng. Vì có 2 môi trường hoạt động, nên Windows 8 cũng tồn tại 2 phiên bản trình duyệt, tuy đều dựa trên cùng engine nhưng khá khác biệt nhau.

Nếu người dùng ở trong môi trường Metro, khi nhấn đường liên kết, IE 10 của Metro sẽ mặc định mở trang liên kết; trong khi đó nếu người dùng nhấn liên kết ở trong môi trường desktop, trình duyệt IE 10 của desktop sẽ mở trang liên kết này.

Sự khác biệt giữa IE 10 của Metro và IE 10 của desktop là: IE 10 trong Metro không hỗ trợ các plug-in như Adobe Flash Player, ActiveX; còn IE 10 trên desktop thì hỗ trợ tốt. IE 10 của Metro hiển thị trang web toàn màn hình, loại bỏ các thẻ (tab) và các công cụ, việc này gây bất tiện cho người dùng khi mở nhiều trang web.

Kevin Luu, Giám đốc chương trình IE, cho biết giờ đây người dùng có thể thiết lập mở tất cả các trang web trong một hoặc hai trình duyệt IE. Ngoài ra, người dùng có thể thiết lập việc mở trang liên kết bằng IE 10 của Metro hay IE 10 của desktop. Cách thực hiện: vào Internet Option, trình đơn Tools, chọn “Always in Internet Explorer” nếu muốn mở bằng IE 10 của Metro, chọn “Always in Internet Explorer on the Desktop” nếu muốn mở bằng IE 10 của desktop. Bên cạnh đó người dùng còn có thể thiết lập trình duyệt IE 10 của desktop sử dụng trên giao diện Metro.

Microsoft lưu ý rằng tùy chọn mở liên kết chỉ xuất hiện nếu IE 10 là trình duyệt mặc định. Hiện Mozilla và Google đang làm mới lại trình duyệt web của họ để phù hợp với hệ điều hành Windows 8.

Trên một số diễn đàn, nhiều người dùng thắc mắc vì sao Microsoft không thiết kế chỉ một trình duyệt với 2 giao diện người dùng, thay vì 2 trình duyệt cho 2 giao diện người dùng, tuy nhiên cho đến nay người dùng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Theo IDG News.