Microsoft đã phát hành phiên bản Office online 365 mới. Phiên bản này tập phát triển chủ yếu đề nhắm đến đối tượng các học viện,trường học. Office 365 sẽ thay thế dịch vụ Live@Edu trước đây của Microsoft.
Live@Edu sẽ được thay thế bằng nền tảng Office 365 mới.
Những khách hàng sử dụng dịch vụ này trước đây sẽ được tự động Upgrade lên phiên bản mới nhất này. Cũng giống như phiên bản Office 365 cho chính phủ gần đây, người dùng có thể sử dụng một số ứng dụng chính như Microsoft Exchange Online và một số ứng dụng Office quen thuộc chạy trên nền tảng web.
Nền tảng điện toán đám mây sẽ là tương lai của các dịch vụ Microsoft Office.
Trong một bài phỏng vấn từ tờ Infomation Week, Phó chủ tịch mảng Office Kirk Koenigsbauer kỳ vọng cao vào dịch vụ này, công ty hy vọng Office 365 sẽ đạt được một số lượng người dùng lên tới 250 triệu, bao gồm sinh viên, học sinh từ giờ cho đến năm 2020. Ông này nhấn mạnh rằng “Chúng tôi đã nhận thấy rất rõ được sự chuyển dịch của xu thế thị trường. Nền tảng điện toán đám mây sẽ là tương lai cho các dịch vụ Microsoft Office”.
Theo Genk.