EyeProtectorPro 3.0.1.19 – Bảo vệ đôi mắt bạn khi ngồi máy tính

EyeProtectorPro là phần mềm chăm sóc mắt hiệu quả. Phần mềm này sẽ nhắc nhở bạn nghỉ ngơi khi đang làm việc trên máy tính và có thể bảo vệ đôi mắt của bạn khi sử dụng máy tính quá lâu. Vậy, công việc của phần mềm này là gì? Nó sẽ nhắc nhở bạn nghỉ ngơi và gợi ý bạn thực hiện một số bài tập thể dục nhỏ dành cho mắt và cơ thể. Phần mềm này có tính năng nhắc nhở bạn nhìn ra ra khỏi màn hình máy tính do bác sỹ mắt gợi ý rằng một người dùng máy tính nên nhìn xa một lúc sau khi làm việc vớ máy tính nhằm tránh mỏi mắt và bệnh nghề nghiệp. Bạn có thể có một độ phân giải chuẩn với font chữ nhỏ như hầu hết máy tính ngày nay có và các chế độ khác có độ phân giải thấp hơn để mắt bạn dễ nhìn và đọc văn bản.

Phần mềm này có chế độ Low Eye Strain Mode, cho phép bạn có thể thay đổi độ phân giải màn hình máy tính nhanh chóng khi bạn đang độc các trang web/ dữ liệu. Bạn cũng có thể thay đổi độ phân giải màn hình máy tính chỉ với một cú kích chuột nhằm chuyển đổi từ độ phân giải cao xuống thấp hoặc ngược lại. Phần mềm này thực sự tiện ích đối với người dùng máy tính nhiều như các nhà thiết kế hoặc lập trình viên.

Link download:EyeProtectorPro 3.0.1.19