Để Facebook “báo cáo” nhanh chóng khi ai đó Unfriend

Với tính năng mở rộng Unfriend Notify, khi ai đó hủy kết bạn trên Facebook, bạn sẽ được thông báo một cách nhanh chóng. Tính năng này hoạt động trên trình duyệt Chrome và Firefox.

Để Facebook “báo cáo” nhanh chóng khi ai đó Unfriend-1

Cài đặt hoàn thiện tính năng mở rộng Unfriend Notify, bạn sẽ thấy mục “Lost Friends” phía trên danh sách bạn bè như hình trên. Khi bạn mở Facebook trên trình duyệt Chrome hoặc Firefox, Unfriend Notify  sẽ phát hiện có người hủy kết bạn với bạn trên Facebook và thông báo nhanh chóng. 

Dương Linh
Theo CNET