Bạn có thuộc kiểu người bị ghét trên Facebook?

Làm thế nào để được yêu thích trên Facebook là mong muốn của hầu hết người dùng trên mạng xã hội này. Tuy nhiên, có những kiểu người rất dễ bị unlike trên mạng xã hội phổ biến nhất hành tinh hiện nay.

Bạn có thuộc kiểu người bị ghét trên Facebook?-1

Dương Linh
Tham khảo Vnexpress ( Bản Việt hóa )