Yahoo thay thế CEO

Terry Semel đã trao lại chức vị cho Jerry Yang, đồng sáng lập Yahoo.

Susan Decker, cựu giám đốc tài chính và trưởng nhóm quảng cáo đã được bổ nhiệm làm chủ tịch. Trong khi đó Semel sẽ làm cố vấn quản lí của nhóm điều hành.

Semel phát biểu trong cuộc họp báo, rằng “đây là điều đúng cho Yahoo và thời gian thích hợp cho việc này”.

Việc từ chức của Semel có tác động từ cuộc họp hội đồng quản trị tuần trước. Các cổ đông đã chỉ trích Semel trong việc giá cổ phiếu đi xuống và việc Yahoo không có cách gì đánh bại Google trong lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo. Chỉ có 66% số người đồng ý ông ở lại.

Với việc nhân sự thay đổi, Yahoo cũng đang bỏ lại những cải tổ mà họ đã dự định 6 tháng trước. Họ định thành lập 3 mảng: Technology, Audience, Advertising. Bây giờ Decker sẽ quản lí Audience. David Filo sẽ giám sát phần Công nghệ. Còn mảng quảng cáo vẫn chưa rõ ai sẽ đứng đầu.

Yahoo đã mất vị trí đứng đầu trong thị trường tìm tiếm về tay Google trong vài năm gần đây. Yahoo chỉ chiếm 27% trong khi Google chiềm gần 50%. Cổ phiếu của Yahoo giảm 10% so với năm trước, trong khi cổ phiểu của Google tăng 30%