Yahoo có thêm một mạng xã hội ảo

Mạng xã hội ảo mang tên Mash của Yahoo đã xuất hiện. Hôm thứ sáu (14/9/2007), trên một blog của mình, Yahoo bắt đầu mời gọi mọi người vào dùng thử và kiểm định Mash.

Theo blog của Mash thì mạng này khác các mạng trước đây ở chỗ người dùng có thể tạo lập profile cho bạn bè mình và profile chỉ dành riêng cho người bạn tin tưởng. Điều này thực chất có vẻ chưa rõ ràng lắm, bởi bạn cũng có thể sử dụng tính năng bảo mật profile của bạn hoặc dành riêng cho nhóm bạn của mình với các mạng như Facebook. Người chịu trách nhiệm của Mash, Will Aldrich cho biết: “Một điều cần lưu ý là: Mash còn khá thô sơ – vẫn còn có những thiếu sót và chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện những tính năng nên có. Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của các bạn để thấy được điểm cần phải tập trung.”

Còn TechCrunch lại nhận xét: “Mash có vẻ như một cách để tiếp nối và kết thúc mạng xã hội hiện thời của Yahoo – Yahoo 360. Tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng Yahoo sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động của 360.”