Website của Bộ Giáo dục & Đào tạo bị hack

Bộ Trưởng Nguyễn Thiện Nhân

Từ khoảng 14h chiều nay (27.11), website của Bộ Giáo dục & Đào tạo (www.moet.gov.vn) đã bị tấn công.

Kẻ tấn công (hacker) đã thay ảnh của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân bằng một bức ảnh của một thanh niên cởi trần. Ngay khi bị tấn công, các chuyên gia của Trung tâm Tin học – Bộ Giáo dục & Đào tạo đã kịp thời phản ứng, xóa bỏ hình ảnh phản cảm trên website.

Tuy nhiên, hacker vẫn tiếp tục đợt tấn công và hiện, các chuyên gia của Trung tâm Tin học – Bộ Giáo dục & Đào tạo đang tiến hành khắc phục sự cố.

Đến 16h55 ngày 27.11, website của Bộ Giáo dục & Đào tạo vẫn chưa thể truy cập được. Đến hơn 17h, các chuyên gia tin học của Bộ Giáo dục & Đào tạo đã khắc phục xong sự cố và website www.moet.gov.vn đã truy cập được bình thường.