Việt Nam sẽ có thẻ thanh toán toàn cầu

Ngày 23-11-2006, công ty Gemalto phối hợp với công ty hệ thống thông tin FPT đã tổ chức tư vấn cho các ngân hàng VN về thẻ EMV và xu hướng chuyển đổi từ các loại thẻ thanh toán khác.

EMV là một loại thẻ thông minh và việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ thông minh sẽ được diễn ra trên toàn thế giới và cần phải có một bộ tiêu chuẩn chung. Ba tổ chức thẻ hàng đầu thế giới là Europay, MasterCard, Visa đã cộng tác cùng nhau để đưa ra một bộ tiêu chuẩn chung ấy và lấy tên luôn là chữ cái đầu của các tổ chức tức là EMV. Mục đích của bộ đặc tả này là cung cấp một tiêu chuẩn chung để tạo nên tính tương thích trên hệ thống thanh toán toàn cầu sử dụng thẻ chip.

Đây là loại thẻ chip làm giảm gần như tối đa sự gian lận, rất khó để đánh cắp dữ liệu. Ngoài ra, khả năng tích hợp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng, nhiều ứng dụng trên thẻm cũng là nét mới.

Theo Gemalto, một số ngân hàng của VN bước đầu đã tiến hành chuyển đối sang thẻ EMV mặc dù tình hình an ninh thẻ vẫn đang rất ổn định.