Tin ảnh

1
Ông Sathyamurthy Balasubramania trao giải thưởng học viên xuất sắc cho các học viên của Hanoi Aptech.

2
Ông Sathyamurthy Balasubramania chụp ảnh lưu niệm với các bạn đoạt giải học viên xuất sắc của Aptech Ấn Độ

3
Ông Sathyamurthy Balasubramania trình bày về .NET

 4
Học viên tự tin trả lời câu hỏi của diễn giả

5
Ông Sathyamurthy Balasubramania trao đổi với các học viên tham dự hội thảo về .NET

6
Bạn Nguyễn Huy Dũng – lớp C0609M trình bày về công nghệ web mới EXT JS tại hội thảo.

7
Ông Sathyamurthy Balasubramania trao đổi với các giảng viên của Hanoi Aptech

 8
Ông Sathyamurthy Balasubramania trao chứng chỉ đào tạo cho các giảng viên của Hanoi Aptech

9
Cùng chụp ảnh lưu niệm với các giảng viên được cấp chứng chỉ

10
 Chụp ảnh lưu niệm với các giảng viên của Hanoi Aptech

11