Vào thứ Tư ngày 09/12/2009, Hanoi Aptech sẽ tổ chức đợt trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các bạn học viên. Đây là đợt trao chứng chỉ tốt nghiệp lần thứ 3 được tổ chức trong năm nay. Đợt 1 được tổ chức vào ngày 23/04/2009 và đợt 2 vào ngày 04/11/2009.
Lễ trao chứng chỉ sẽ được tổ chức long trọng vào 14h00 – 15h00 tại hội trường lớn – tầng 3, khu trường học – số 2 Chùa Láng.
Dưới đây là danh sách các bạn học viên được nhận chứng chỉ tốt nghiệp trong đợt này:

No Full name Roll number Course First Course Last Course
1 Nguyễn Tuấn Anh N0701M23 ACNA_2006 ACNA ACNA
2 Nguyễn Hồng Quân N0606M58 ACNA_2006 ACNA ACNA
3 Ngô Thanh Tuấn N0507G07 ACNA_2006 ACNA ACNA
4 Nguyễn Ngọc Hưng N0805H14 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
5 Nguyễn Trần Hà N0805H35 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
6 Bùi Quang Huy N0807L19 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
7 Phan Văn Đức N0807L01 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
8 Nguyễn Hoài Nam N0807L31 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
9 Ngô Sinh Nguyên N0809G01 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
10 Đỗ Xuân Hưng N0809G17 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
11 Chu Tuấn Cường N0711M08 ACNA_2008 ACNA ACNA
12 Đào Văn Yên N0804L14 ACNA_2008 ACNA ACNA
13 Chu Tiến Toàn N0804L28 ACNA_2008 ACNA ACNA
14 Nguyễn Thị Vân N0805H02 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
15 Nguyễn Hoàng Việt N0805H16 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
16 Nguyễn Phạm Hùng N0805H12 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
17 Nguyễn Tiến Phong N0805H57 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
18 Phạm Minh Đức N0807L12 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
19 Nguyễn Trung Hiếu N0807L99 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
20 Ngô Duy Sinh N0807L16 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
21 Nguyễn Đức Thiện N0807L20 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
22 Trần Văn Vinh N0807L26 ACNA_2008 ACNA Advanced ACNA Advanced
23 Nguyễn Trung  Hiếu N0808L09 ACNA_2008 ACNA ACNA Advanced
24 Phùng Văn Thắng C0606L08 Sem 2 _ACCP 2005 DISM DISM
25 Lê Trung Hiếu C0611M28 Sem 2 _ACCP 2005 DISM HDSE
26 Lê Thị Thu Trang C0511H78 Sem 2 _ACCP 2005 DISM HDSE
27 Somnuc Anousinh C0606L34 Sem 2 _ACCP 2005 DISM DISM
28 Phí Đình Toàn C0609G27 Sem 2 _ACCP 2005 DISM HDSE
29 Đậu Xuân Hùng C0610K01 Sem 2 _ACCP 2005 DISM HDSE
30 Trần Anh Tài C0611G36 Sem 2 _ACCP 2005 DISM HDSE
31 Rabounthunh Anousone C0602G32 Sem 2 _ACCP 2005 DISM HDSE
32 Nguyễn Quang Điệp C0602G19 Sem 4 _ACCP 2005 DISM HDSE
33 Rabounthunh Anousone C0602G32 Sem 4 _ACCP 2005 DISM HDSE
34 Nguyễn Xuân Công C0608G10 Sem 4 _ACCP 2005 DISM HDSE
35 Phí Đình Toàn C0609G27 Sem 4 _ACCP 2005 DISM HDSE
36 Đoàn Ngọc Hà C0410L91 Sem 4 _ACCP 2005 DISM HDSE
37 Nguyễn Sỹ Thanh C0307L12 Year 2 _ACCP 2003 HDSE HDSE
38 Phạm Tuấn Anh C0408G05 Year 2 _ACCP 2003 HDSE HDSE
39 Nguyễn Phương Hùng C0410L12 Year 2 _ACCP 2003 HDSE HDSE
40 Bùi Ngọc Quang C0408G22 Year 2 _ACCP 2003 HDSE HDSE
41 Nguyễn Đan Phương C0403M24 Year 2 _ACCP 2003 HDSE HDSE
42 Nguyễn Anh Quang C0611G29 Year 2 _ACCP 2005 DISM HDSE
43 Dương Xuân Vinh C0609G12 Year 2 _ACCP 2005 DISM HDSE