Thông báo tổ chức hội thảo

Giới thiệu

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính và mạng Internet, việc tận dụng đồng thời khả năng làm việc của nhiều máy tính là một xu hướng phổ biến và với mục đích giải quyết các bài toán có khối lượng tính toán lớn, việc phối hợp hoạt động các nguồn tính toán bao gồm phần cứng, phần mềm, chương trình ứng dụng,… sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Các mô hình tính toán lưới (grid computing) và điện toán đám mây (cloud computing) ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu đó.

Diễn giả

  • Họ và tên: Ngô Hải Anh
  • Nơi công tác: Viện Công nghệ thông tin

Tóm tắt nội dung

  • Tính toán phân tán
  • Tính toán lưới
  • Điện toán đám mây
  • Giới thiệu về tình hình áp dụng/triển khai các công nghệ trên tại Việt Nam

Đối tượng tham dự

  • Học viên đang học kỳ 3, kỳ 4 nói chung,
  • Tất cả các học viên các học kỳ khác nếu có quan tâm đến chủ đề trên

Mời các bạn đến tham dự hội thảo!