Thông báo tổ chức: Hội thảo nâng cao kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh

HỘI THẢO NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

 

Thời gian: 9:00 – 11:00 Thứ 7 ngày 06/11/2010

Địa điểm:       Phòng Greate Hall – Hanoi – Aptech

                        Số 56 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội

 

Diễn giả:   Cô Ngô Thị Xuyên

                   Giảng viên Tiếng Anh ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

                   Giảng viên Tiếng Anh Hanoi-Aptech

 

  • Đọc hiểu không chỉ là một trong những mục đích học tiếng Anh, mà còn là một kĩ năng rất quan trọng.
  • Đọc hiểu tiếng Anh là kĩ năng cơ bản mà học sinh cần phải nắm vững, là cơ sở và tiền đề cho việc nâng cao các kĩ năng tiếng Anh.

Vì thế, chỉ cần nắm vững được phần đọc hiểu tiếng Anh và tích cực luyện đọc với nhiều chủ đề khác nhau, thì mặt kiến thức sẽ trở nên sâu rộng từ đó mới có thể giúp nâng cao những kĩ năng khác.

Nhưng làm thế nào để nâng cao năng lực đọc hiểu?

Hanoi-Aptech tổ chức hội thảo “Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh” nhằm giúp học viên rèn luyện kỹ năng đọc giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng Anh, phục vụ việc học tập được tốt hơn.

Trân trọng mời các bạn tham dự!