Thông báo tổ chức hội thảo “eXo SEA – Nơi thành công bắt đầu”

Published by admin on

 


 

          eXo Platform là một công ty về Mã nguồn mở, đuợc thành lập vào năm 2003 với trụ sở chính tại Paris, Pháp. eXo có một số sản phẩm như GateIn, eXo WCM, eXo Social, eXo Collaboration,… Mỗi sản phẩm phục vụ cho một mục đích nhất định, hướng tới nền tảng Cloud. Các sản phẩm của eXo đều được xây dựng trên nền tảng cốt lõi là GateIn portal. GateIn là một open source portal, được cộng đồng opensource đánh giá như một powerful portal, rất mạnh ở khả năng mở rộng, người dùng có thể phát triển cũng như  tuỳ biến GateIn để phù hợp với từng yêu cầu ứng dụng của họ. Ngoài các tính năng mà các portal cần có như content aggregation, Personalization, Authentication,  Customization, GateIn còn hỗ trợ rất nhiều các tính năng khác như Gadget, bộ built-in UI framework, drag and drop, multi skin, SSO,…

            Với mong muốn cung cấp thêm các kiến thức cần thiết cho việc lâp trình, buổi hội thảo sẽ giúp người nghe có được kiến thức về công  nghệ mới hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng sẽ cung cấp cho học viên những thông tin và cơ hội việc làm  tại eXo SEA (sẽ tiếp nhận hồ sơ ngay sau khi Hội thảo kết thúc).

Phụ trách Quan hệ học viên