Thông báo tổ chức hội thảo

 

Bạn gặp khó khăn khi dịch các tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh? Bạn muốn mở rộng và nâng cao khả năng dịch thuật của mình? Buổi hội thảo sẽ là cơ hội cho bạn được chia sẻ, lắng nghe và giải đáp những câu hỏi về dịch thuật nói chung, và các kỹ thuật dịch nói riêng. Từ đó bạn sẽ có những định hướng mới mẻ và rõ ràng hơn, khả năng xử lý tốt hơn khi đọc dịch các đoạn văn bản trong các bài thi, các tài liệu chuyên ngành, v. v….

Nội Dung Hội Thảo :

  1. Trình bày tầm quan trọng của các kỹ thuật dịch tiếng Anh
  2. Giới thiệu một số kỹ thuật cần thiết trong dịch thuật Tiếng Anh chuyên ngành
  3. Chia sẻ khó khăn và kinh nghiệm dịch thuật

Đối tượng tham dự :

  • Học viên đang học kỳ I nói chung, đặc biệt là các học viên đang học ePIT
  • Tất cả các học viên khác nếu có quan tâm tìm hiểu các kỹ thuật dịch tiếng Anh.