Tăng cường bảo vệ không gian mạng VN

Chiều 24/11, tại Hà Nội, đại diện của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VnCert) và một số doanh nghiệp Internet ISP đã cùng thảo luận về vấn đề tăng cường phối hợp bảo vệ không gian mạng Việt Nam.

Ngoài việc tổng kết, rút kinh nghiệm đợt phối hợp đảm bảo an ninh thông tin trong thời gian diễn ra Hội nghị Lãnh đạo Kinh tế APEC 14, các đại biểu còn thảo luận về về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp ISP, cùng các vấn đề liên quan đến bảo vệ an toàn, an ninh thông tin cho không gian mạng Việt Nam.

Tại cuộc họp, đại diện VnCert nhấn mạnh sự cần thiết phải có một đơn vị theo dõi tình hình và đề xuất các chương trình hành động chung, tất cả các đơn vị liên quan cần cùng thảo luận kế hoạch giải quyết sự cố và quan trọng nhất là cần xây dựng một Quy chế về phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp ISP.

Theo VnCert, Quy chế cần đề cập đến sự phối hợp giữa các đơn vị trong thiết lập kênh thông tin liên lạc khẩn cấp, chia sẻ thông tin; hình thành khả năng kiểm soát truy xuất mạng lưới, tham gia các cuộc diễn tập trong nước và quốc tế, chuẩn bị lực lượng và phương tiện xử lý sự cố cho mạng dịch vụ và họp giao ban liên đơn vị theo định kỳ hàng tháng.

Trong Tuần lễ cấp cao APEC vừa qua, VnCert đã phối hợp với nhiều đơn vị thông tin và các doanh nghiệp Interrnet đảm bảo an toàn tuyệt đối về thông tin, phản ứng nhanh trước các sự cố lớn, giữ vững mức độ an toàn và vận hành liên tục cho không gian mạng Việt Nam.