Quà tặng cho khóa học tiếng Anh chuyên ngành CNTT

http://www.aptech.vn/posting/020609/landing ePIT.jpg