Phải lòng Internet

Thay vì tìm kiếm “một nửa” trong mộng của mình, người Mỹ lại cho rằng Internet có thể thay thế “một nửa” đó, thậm chí còn tuyệt vời hơn. Ý kiến này chiếm tỷ lệ 1 trong 4 người được điều tra.

Một cuộc điều tra về vai trò của Internet trong cuộc sống thực hiện bởi tổ chức tư vấn truyền thông và quốc tế Zogby cho thấy 24% người Mỹ khẳng định Internet có thể thay thế “một nửa” của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Tỷ lệ này cao nhất trong số những người độc thân – 31% – bất kể là nam hay nữ. Cuộc điều tra tiến hành trực tuyến đối với 9.743 người trong khoảng thời gian từ 4 – 8/10/2007 chỉ ra số lượng lớn những người trẻ tuổi coi Internet như người bạn tốt nhất.

Hơn 1/4 người Mỹ có profile trên các mạng xã hội ảo như MySpace hay Facebook. Trong số đó, người trong độ tuổi 18-24 chiếm tỷ lệ cao nhất – 78%. Về mặt chính trị, những người theo Đảng Dân chủ thường xuyên sử dụng mạng xã hội ảo hơn những người theo Đảng Cộng hòa – 32% so với 22%.