PC của bạn đã thực sự được bảo vệ?

Những người tham gia điều tra của McAfee/NCSA cho rằng họ đã bảo vệ an toàn cho cái PC yêu quý của mình, nhưng thực tế lại không phải vậy: 78% các PC được scan trong phạm vi điều tra đều cho thấy bị thiếu các chương trình chống virus, chống spyware và phần mềm firewall.

Hầu hết người dùng tại Hoa Kỳ tin rằng họ đang bảo vệ rất tốt máy tính của mình khỏi các cuộc tấn công, nhưng chính những hiểu biết của họ lại không thể hiện điều đó. 87% cho rằng họ có cài đặt chương trình chống virus nhưng thực tế chỉ có 52% máy vi tính có chương trình này và mới được cập nhật từ tháng 9. Bên cạnh đó, 70% cho rằng máy tính của họ có đầy đủ phần mềm chống spyware, nhưng một lần nữa, chỉ 55% là có. Và trong khi 61% nghĩ rằng họ có phần mềm chống spam thì chỉ 21% được chứng thực. Ông Bari Abdul, phó chủ tịch marketing khách hàng của McAfee nói: “Hiện nay người dùng đang có cảm nhận sai về vấn đề an ninh máy tính. Cái mà họ nói là họ có trong PC không hề khớp với cái họ thực chất có.” 78% các máy vi tính được McAfee scan đều không có hệ thống bảo vệ cơ bản bao gồm các phần mềm chống virus, chống spyware và firewall.

Điều tra còn tiến hành thông qua các thư mời điện tử và có 378 người cho phép scan máy tính của họ. Theo các chuyên gia thì người tiêu dùng cần nhận thức tốt hơn về vấn đề này, đặc biệt đối với các máy vi tính liên quan đến các hoạt động nhạy cảm như ngân hàng hay giao dịch chứng khoán trực tuyến.