Năm 2006: 7.500 học viên TN tại Aptech VN

Ảnh: Aptech

Sau 7 năm có mặt tại Việt Nam (2003-2006), hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech hiện có 30 trung tâm tại 18 tỉnh thành trên cả nước với 29.000 sinh viên. Doanh thu trong năm 2006 của Aptech Việt Nam đạt 66 tỷ đồng, tăng 25% so với 2005.

TS. Lê Trường Tùng, Giám đốc Aptech Việt Nam, cho biết định hướng của hệ thống là đào tạo những gì ngành công nghiệp phần mềm cần. “Những thành công của chúng tôi thời gian qua đã chứng minh đây là một định hướng đúng nên Aptech Việt Nam sẽ tiếp tục phương châm này trong những năm tiếp theo”, ông Tùng khẳng định.

Một trong những điều hấp dẫn của các trung tâm đào tạo Aptech đối với học viên là cam kết chất lượng đào tạo và tìm kiếm việc làm phù hợp cho sinh viên tại các công ty, khu công nghiệp phần mềm ở các tỉnh, thành phố. Hằng năm, Aptech Việt Nam đều mở lớp tập huấn miễn phí dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp đang công tác tại các đơn vị công nghệ thông tin.

Nâng cao chất lượng giảng viên là một trong các trọng tâm hoạt động của các trung tâm hiện tại và trong thời gian tới. Mỗi năm, các giáo viên Aptech đều được tập huấn về tiêu chuẩn giảng dạy quốc tế IBSTPI (International Board Standard for Training, Performance and Instruction), tham gia các khóa đào tạo và thi lấy chứng chỉ chuyên môn dành cho giảng viên với số chứng chỉ trung bình 3,5/giảng viên. Điểm đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên cho giảng viên Aptech trung bình là 3,61/4.

Sau hơn 7 năm hoạt động, Aptech Việt Nam đã được công nhận là Trung tâm đào tạo tốt nhất toàn cầu của tập đoàn Aptech Ấn Độ trao tặng vào các năm 2001, 2003, 2005. Hiện tại, Trung tâm là hệ thống đào tạo công nghệ thông tin duy nhất ở Việt Nam có được chứng chỉ đảm bảo chất lượng ISO 9001:2000 cho quy trình đào tạo do tổ chức tư vấn BVQI (Anh) cấp.