Một số ngôn ngữ lập trình sắp chết.

1. Cobol

Nhiều người quan tâm đến Cobol đề tìm hiểu các vấn đề và khắc phục sự cố Y2K. Nhưng sáu năm rưỡi nữa sẽ không có sự kiện nào có thể cứu nổi ngôn ngữ sắp chết này. Không có nhiều trường đại học còn giảng dạy Cobol. Tuy nhiên một số tổ chức vần có phần mềm cần được bảo dưỡng. Và họ muốn xem Cobol có nằm trong học bạ của người tìm việc hay không. Giáo sư Mary Summer của trường Southern Illinois University cho biết “Chỉ đến khi việc đó thay đổi, chúng tôi sẽ không giảng dạy Cobol nữa.”

2. ColdFusion

Ngôn ngữ lập trình web ColdFusion đã từng một thời phổ biến vào giữa những năm 1990. Hiện tại nó đang bị ASP.Net, Java, Ruby on Rails, Python, PHP và các ngôn ngữ nguồn mở khác lấn áp. Người ta vẫn đang tiếp tục tranh cãi xem ColdFusion có thực sự mạnh so với các đối thủ khác hay không. Nhưng có một thực tế là tiền lương cho các lập trình viên ColdFusion đang giảm dần.

3. C

Thật đáng ngạc nhiên khi C nằm trong danh sách này. Theo Padveen “C++ và C# vẫn đang là mốt, nhưng nếu tìm một người chỉ biết lập trình C, nhiều khả năng anh ta thất nghiệp hoặc đang học một ngôn ngữ khác.”