A0711L là lớp lập trình viên Chất lượng cao mới nhất được khai giảng tại Hanoi-Aptech. Dưới đây là một số hình ảnh của lớp trong buổi khai giảng.


Ông Trương Xuân Nam, Giám đốc Hanoi-Aptech phổ biến chương trình học, các vấn đề cần lưu ý khi học tại Hanoi-Aptech cho cả lớp.


Mỗi học viên lớp CLC sẽ nhận một máy Laptop và sử dụng trong suốt quá trình học tập.


Một gương mặt học viên


Chiếc máy này sẽ theo các bạn trong suốt quá trình học tập cũng như sau này đi làm

Toàn cảnh lớp học.