Microsoft phát hành Windows Server 2008 Beta

Hôm thứ 3, Microsfot đã phát hành Windows Server 2008 CTP với tùy chọn cài đặt IIS 7.0 nằm trong tính năng Server Core.
Server Core bao gồm có nhân Windows và một tập hợp các thành phần như là: Active Directory, Active Directory Lightweight Directory Service, DHCP, DNS, File, Print, Windows Media Services và Windows Server Virtualization.
IIS 7.0 cho phép người dùng sử dụng XML để quản lí cấu hình một cách dễ dàng. Nó cũng có một tính năng mới gọi là Failed Request Tracking, giúp bạn tìm xác định được các lỗi trong IIS và chuẩn đoán trong khi phần mềm vẫn đang chạy.
Windows Server 2008 sẽ được phát hành vào cuối năm nay, sẽ tập trung vào 3 mảng chính: quản lý (bao gồm Server Core), bảo mật (BitLocker và Read-only Domain Controllers), và đặc tính (TCP/IP sẽ được thiết kế lại).