Mã lượng tử mới chặn đứng mọi âm mưu đọc trộm dữ liệu

Hai tập đoàn điện tử Nhật Mitsubishi và NEC vừa công bố một bước tiến lớn trong việc ứng dụng các nguyên lý lượng tử để bảo mật thông tin máy tính. Họ đã lần đầu tiên kết nối thành công các hệ thống mật mã của nhiều nhà cung cấp lại với nhau.

Các chuyên gia nghiên cứu tại Viện khoa học công nghiệp thuộc Đại học Tokyo đã có thể xác thực và đảm bảo cho hai hệ thống mã hóa thực hiện đúng chức năng trong các thí nghiệm nghe trộm. Với phương pháp mới, mọi vụ rình mò thông tin trên hệ thống mã lượng tử đều bị dò ra. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng được bảo toàn khi di chuyển trong khoảng 200 km nhưng tốc độ truyền chưa được công bố.

NEC khẳng định khả năng liên kết giữa các hệ thống có ý nghĩa đặc biệt, vì bất cứ sự phát triển mã lượng tử cho các ứng dụng thương mại trong thế giới thực nào cũng đều cần quan tâm đến tính tương tác.

Năm 2006 là năm lĩnh vực lượng tử sẽ gặt hái nhiều thành quả quan trọng. Tháng trước, Viện chuẩn công nghệ quốc gia Nhật (NIST) cho biết họ đã phá vỡ kỷ lục thế giới về khả năng truyền thông tin qua hệ thống mã lượng tử với tốc độ 4 triệu bit/giây qua một đường truyền dài 1 km.

Công nghệ lượng tử đang thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà khoa học Anh, Mỹ và Nhật. Nhiều đại học tại những nước này đang tập trung nghiên cứu với mục tiêu xây dựng một mạng truyền dữ liệu qua photon lượng tử và đảm bảo 100% rằng mọi ý định phá vỡ sự mã hóa dữ liệu đều sẽ lập tức bị phát hiện.