Lịch thi tháng 9/2013

Mã kỳNgàyThángGiờ bắt đầuGiờ kết thúcPhòng thiTên lớpHọc kỳTên kỳ thi
5033-Sep-132013/917:4518:15LabC1203Lsem 2TEST T8: Programming in C# Theory
5054-Sep-132013/917:4518:30LabA1109LTEST T1: Windows Forms with C#1 Theory
340A5-Sep-132013/919:4520:30LabC1207Hsem 2TEST T1: XML Theory
402A5-Sep-132013/919:4520:30LabC1208Hsem 2TEST : XML Theory
379A5-Sep-132013/919:4520:30LabA1205Msem 2TEST : XML Theory
289A5-Sep-132013/919:4520:15LabC1010Msem 4TEST T1: WPSJ Theory
5075-Sep-132013/98:3010:30LabRetakeACCPC, HDJ, SQL Practical
5085-Sep-132013/98:3010:40ClassEntryGMAT & ENGLISH
5095-Sep-132013/98:0010:00LabKhóa 3HVWEB 1 Practical (lần 1)
5105-Sep-132013/910:0010:45LabKhóa 3HVWEB 1 Theory (lần 1)
5115-Sep-132013/913:0015:00LabKhóa 4HVHDJ&DW Practical (lần 2)
5125-Sep-132013/915:0015:45LabKhóa 4HVHDJ&DW Theory (lần 2)
5136-Sep-132013/917:4519:45LabC1203Lsem 2TEST T9: Programming in C# Practical
5146-Sep-132013/98:008:45LabRetakeACCP, ACNALý thuyết HNA, ACNA
5157-Sep-132013/99:3010:15LabC1207Hsem 2TEST T8: Programming in C# Theory
5167-Sep-132013/917:4519:45LabA1109LTEST T2: Windows Forms with C#1 Practical
5177-Sep-132013/915:4517:45LabRetakeACCPLý thuyết India
5189-Sep-132013/99:3011:30LabC1207Hsem 2TEST T9: Programming in C# Practical
51910-Sep-132013/917:4518:30ClassN1302LACNATEST T4: W2K3I Theory
52011-Sep-132013/917:4519:45LabRetakeACCPJava &.NET Practical
52111-Sep-132013/913:3014:15LabC1204IACCPTEST T1: Windows Forms with C#1 Theory
52212-Sep-132013/98:3011:00LabN1302LACNATEST T5: W2K3I Practical
276A12-Sep-132013/919:4520:30LabC1207Msem 1TEST T6: DDSQL Theory
358A12-Sep-132013/919:4520:15LabA1103Msem 3TEST T7: Web Programming 1 Theory
52312-Sep-132013/919:4520:30LabC1207Msem 2TEST T2: Java Theory
52412-Sep-132013/98:0010:30LabRetakeACNAACNA Practical
52512-Sep-132013/98:0010:00LabKhóa 3HVWEB 2 Practical (lần 1)
52612-Sep-132013/910:0010:45LabKhóa 3HVWEB 2 Theory (lần 1)
52712-Sep-132013/913:0015:00LabKhóa 4HVC Practical (lần 2)
52812-Sep-132013/915:0015:45LabKhóa 4HVC Theory (lần 2)
52914-Sep-132013/913:3015:30LabC1204IACCPTEST T2: Windows Forms with C#1 Practical
53016-Sep-132013/98:3010:40ClassEntryGMAT & ENGLISH
53117-Sep-132013/99:3010:45LabC1208Hsem 2TEST T5: Advanced Java I Theory
53217-Sep-132013/917:4518:15LabC1212LACCPTEST T2: C Theory
53318-Sep-132013/915:4517:45LabRetakeACCPC, HDJ, SQL Practical
53419-Sep-132013/99:3010:45LabC1208Hsem 2TEST T6: Advanced Java II Theory
53519-Sep-132013/98:0010:00LabKhóa 3HVWFC# 1 Practical (lần 3)
53619-Sep-132013/910:0010:45LabKhóa 3HVWFC# 1 Theory (lần 3)
53719-Sep-132013/98:0010:0008h00′ Thứ 5 ngày 19/9/2013Khóa 2HVXMJ Practical (lần 5)
53819-Sep-132013/910:0010:4510h00′ Thứ 5 ngày 19/9/2013Khóa 2HVXMJ Theory (lần 5)
53920-Sep-132013/915:4517:45LabRetakeACCPLý thuyết India
54021-Sep-132013/99:3011:30LabC1208Hsem 2TEST T7: Advanced Java Practical
54121-Sep-132013/917:4519:45LabC1212LACCPTEST T3: C Practical
54221-Sep-132013/915:4516:30LabC1106KACCPTEST T1: WPSJ Theory
54321-Sep-132013/9Khóa 1,2 + Học lạiHVBảo vệ lại ĐA sem 4
54424-Sep-132013/915:4517:45LabC1106KACCPTEST T2: WPSJ Practical
54525-Sep-132013/917:4518:30LabA1109LTEST T3: Windows Forms with C#2 Theory
54625-Sep-132013/98:008:45LabRetakeACCP, ACNALý thuyết HNA, ACNA
54725-Sep-132013/98:3010:40ClassEntryGMAT & ENGLISH
54826-Sep-132013/913:3014:15LabC1204IACCPTEST T3: Windows Forms with C#2 Theory
54926-Sep-132013/98:0010:00LabKhóa 3HVWFC# 2 Practical (lần 2)
55026-Sep-132013/910:0010:45LabKhóa 3HVWFC# 2 Theory (lần 2)
55127-Sep-132013/98:0010:30LabRetakeACNAACNA Practical
55228-Sep-132013/917:4518:30LabA1307Lsem 1TEST T2: C Theory
55328-Sep-132013/917:4519:45LabA1109LTEST T4: Windows Forms with C#2 Practical
55428-Sep-132013/913:3015:30LabRetakeACCPJava &.NET Practical
55528-Sep-132013/913:3015:30LabC1204IACCPTEST T4: Windows Forms with C#2 Practical