HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 11/2020​

Published by Trần Mai Hương on

HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 11/2020​

Phòng Đào Tạo Trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 11/2020 như dưới đây:

Mã kỳ

Lớp

Ngày

Bắt đầu         

Địa điểm

Kỳ học

Môn

132C1708M5/11/202019:45LabSem4Test E7: AND Theory  
133C1708M6/11/202019:45LabSem4Test R5: AND Practical
138C1708M13/11/202019:45LabSem4Test E8: IOT Theory
131C1810GH3/11/20208:30LabSem4Test E8: IOT Theory
143C1810GH28/11/20208:30ClassSem4Project Evaluation
135C1812M12/11/202019:30LabSem3WF Theory
137C1812M13/11/202019:30LabSem3WF Practical
139C1908IK14/11/202013:30ClassSem2Project Sem 2
127AC1908M9/11/202019:15LabSem2Java1 Theory
128AC1908M9/11/202019:45LabSem2Java1 Practical
134Retake7/11/202015:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
136Retake12/11/202015:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
140Retake14/11/202015:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
141Retake21/11/202010:00LabACCPCác môn thực hành ACCP
144Retake28/11/202010:00LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
142T2007GH23/11/20208:30LabSem1ePJ Submission