HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 10/2020​

Published by Trần Mai Hương on

HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 10/2020

Phòng Đào Tạo Trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 10/2020 như dưới đây:

Mã kỳ
Lớp
Ngày
Bắt đầu
Địa điểm
Kỳ học
Môn
124
C1810GH
22-Oct
8:30
Lab
Sem4
Test E7: AND Theory  
125
C1810GH
22-Oct
9:30
Lab
Sem4
Test R5: AND Practical
121
C1812M
17-Oct
13:30
Lab
Sem2
Project Java
113
C1908IK
9-Oct
13:30
Lab
Sem2
Big Data
115
C1908M
5-Oct
18:30
Lab
Sem2
PCS Theory
116
C1908M
5-Oct
19:30
Lab
Sem2
PCS Practical
127
C1908M
28-Oct
18:30
Lab
Sem2
Java1 Theory
128
C1908M
28-Oct
19:30
Lab
Sem2
Java1 Practical
114
C1912M
3-Oct
9:00
Class
Sem1
Project Evaluation
107B
C2008LM
1-Oct
19:30
Lab
Sem1
HDJ Practical
123
C2008LM
20-Oct
18:30
Lab
Sem1
BSTrap Theory
129
C2008LM
29-Oct
18:30
Lab
Sem1
AnguJS Theory
117
Retake
10-Oct
15:30
Lab
ACCP
Các môn thực hành ACCP
118
Retake
15-Oct
15:30
Lab
ACCP
Các môn thực hành ACCP
122
Retake
17-Oct
15:30
Lab
ACCP
Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
126
Retake
24-Oct
10:00
Lab
ACCP
Các môn thực hành ACCP
130
Retake
31-Oct
10:00
Lab
ACCP
Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
119
T2007GH
16-Oct
8:30
Lab
Sem1
SQL12 Theory
120
T2007GH
16-Oct
9:30
Lab
Sem1
SQL12 Practical