HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 10/2020​

HANOI-APTECH THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 10/2020

Phòng Đào Tạo Trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 10/2020 như dưới đây:

Mã kỳLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
124C1810GH22/10/20208:30LabSem4Test E7: AND Theory
125C1810GH22/10/20209:30LabSem4Test R5: AND Practical
121C1812M17/10/202013:30LabSem2Project Java
113C1908IK09/10/202013:30LabSem2Big Data
115C1908M05/10/202018:30LabSem2PCS Theory
116C1908M05/10/202019:30LabSem2PCS Practical
127C1908M28/10/202018:30LabSem2Java1 Theory
128C1908M28/10/202019:30LabSem2Java1 Practical
114C1912M03/10/20209:00ClassSem1Project Evaluation
107BC2008LM01/10/202019:30LabSem1HDJ Practical
123C2008LM20/10/202018:30LabSem1BSTrap Theory
129C2008LM29/10/202018:30LabSem1AnguJS Theory
117Retake10/10/202015:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
118Retake15/10/202015:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
122Retake17/10/202015:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
126Retake24/10/202010:00LabACCPCác môn thực hành ACCP
130Retake31/10/202010:00LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
119T2007GH16/10/20208:30LabSem1SQL12 Theory
120T2007GH16/10/20209:30LabSem1SQL12 Practical