Phòng Đào tạo trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi lại học viên tháng 5/2016. Các bạn chú ý cập nhật!

 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

6-May

17:45

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

10-May

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

19-May

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

21-May

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

23-May

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

30-May

17:45

Các môn thực hành ACCP

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo