Phòng đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch khai giảng lớp quản trị mạng quốc tế ACNA N1603L.

Thời gian: 17h00 Thứ 3 ngày 10 tháng 5 năm 2016

Địa điểm: Phòng Lab 2, Hanoi – Aptech, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Mời các bạn lớp quản trị mạng quốc tế tham dự đầy đủ & đúng giờ để buổi khai giảng thành công tốt đẹp!