Lễ bốc thăm iPod Nano Ben và Công bố Lắp đặt miễn phí ADSL Viettel cho học viên Hanoi-Aptech

Theo chương trình, trong tháng Tư có 25 bạn học viên nhập học khoá ACNA 2006 được lắp đặt ADSL miễn phí 100% của nhà tài trợ Viettel Internet, trị giá dịch vụ là 350.000 VNĐ. Nhữ Thành Nam và Phạm Đức Toản là hai người may mắn nhận được iPod nano trị giá 3.500.000 VNĐ/máy.


Chương trình ưu đãi này kéo dài đến hết tháng 5/2006,