Kĩ năng mềm, Bạn đã có chưa?

Kỹ năng “mềm” là những kỹ năng thuộc về con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt.
Nhưng kỹ năng mềm quyết định đến 80% sự thành công trong cuộc sống của mỗi người.
Khi còn đi học, chúng ta cần trang bị những kỹ năng mềm gì để thành công trong môi trường học tập, để chuẩn bị tốt cho chúng ta bước vào một môi trường mới khắc nghiệt hơn khi đi làm. Đó là nội dung diễn giả muốn truyển tải tới học viên trong buổi hội thảo tới

Tóm tắt nội dung:

  • Giới thiệu kỹ năng mềm
  • Kinh nghiệm thực tế
  • Bài học rút ra

Đối tượng tham gia:

  • Tất cả các bạn học viên của Hanoi-Aptech quan tâm

Diễn giả:

  • Mr Rajat Adhikary Phụ trách Aptech Châu Á Thái Bình Dương

Thời gian:

  • 10h -11h ngày thứ 7 27/03/2009

Địa điểm:

  • Phòng Great Hall – khu Trường học Hanoi-Aptech 56 Nguyễn Chí Thanh

Các bạn quan tâm có thể tới đăng ký tham gia ngay từ bây giờ tại phòng Quan hệ học viên của các cơ sở đào tạo của Hanoi-Aptech