ICANN xóa một số tên miền quốc gia bị ‘bỏ hoang’

Trong những năm qua, Tổ chức tên miền quốc tế đã cấp thêm nhiều domain mới như .eu, .asia, .travel… để theo kịp đà phát triển của website. Tuy nhiên, họ sẽ phải xóa bỏ một số tên miền đã cấp nhưng bị ‘bỏ hoang’, ví dụ .gb dành cho nước Anh không được ưa chuộng bằng .uk.

Đông Timor hiện dùng đuôi .tl dù khoảng 150.000 trang của họ vẫn trỏ đến tên miền .tp. Tên miền .cs không còn được dùng nữa sau khi Czecslovakia trước đây tách thành Cộng hòa Czech (.cz) và Slovakia (.sk). Serbia và Montenegro sau đó nhận tên miền .cs này nhưng chẳng bao giờ dùng đến nó vì lại chia tách thành Serbia (.rs) và Montenegro (.me).

Một số domain khác đã biến mất hẳn khỏi thế giới mạng, ví dụ .dd của Đông Đức hay .zr của Zaire sau khi nước này trở thành Cộng hòa dân chủ Congo (.cd).

ICANN phân mã tên miền cho các quốc gia theo quy định của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO với các thông tin lấy từ Liên Hợp Quốc. Danh sách 265 domain cần xóa đang được trưng cầu trên mạng để lấy ý kiến.

Ngoài ra, tổ chức này đang có ý định triển khai tên miền .int cho các tổ chức quốc tế.