Họp phụ huynh ngày 13/05/2007

Một số hình ảnh buổi họp phụ huynh tại Hanoi-Aptech

Các phụ huynh đại diện & học viên nhận phần thưởng học viên xuất sắc các kỳ thi

Đại diện phụ huynh 4 học viên đạt điểm cao nhiều kỳ thi.

Học viên xuất sắc nhận quà tặng.