Hội thảo chuyên đề “Biểu đồ và báo cáo trong java"

Biểu đồ và báo cáo là những thành phần không thể thiếu trong những ứng dụng quản lý, chúng giúp cho nhà quản trị thấy được những vấn đề hiện tại và kịp thời lên các chính sách, chiến lược hoạch định cho tương lai. Trong môn học e-Project của học kỳ 2, có rất nhiều đề tài quản lý như quản lý bệnh viện, quản lý cửa hàng thuốc, quản lý các chiến dịch quảng cáo … đòi hỏi những báo cáo, biểu đồ phân tích mức độ thành công của chiến dịch hay xu hướng của khách hàng…

Với mong muốn cung cấp thêm các kiến thức cần thiết về cách cài đặt các loại báo cáo và biểu đồ bằng ngôn ngữ Java, buổi hội thảo sẽ giúp người nghe, đặc biệt là những bạn học viên sắp và đang làm e-Project phát triển tốt hơn ứng dụng của mình.

Tóm tắt nội dung hội thảo:

  1. – Giới thiệu về tác dụng của biểu đồ và báo cáo.
  2. – Giới thiệu các loại biểu đồ, báo cáo và mục đích của chúng.
  3. – Sử dụng Jasper Report để xây dựng báo cáo.
  4. – Sử dụng JFreeChart để vẽ biểu đồ.

Đối tượng tham dự:

  1. – Học viên đang học học kỳ 2 nói chung, và đặc biệt là các bạn học viên sắp và đang làm E-Project.
  2. – Tất cả các học viên các học kỳ khác nếu có quan tâm đến việc nâng cao tính hoàn thiện của ứng dụng.

Diễn giả:

  1. – Họ và Tên: Phùng Anh Tấn.
  2. – Nơi làm việc: HN-Aptech.
  3. – Vị trí: Giảng viên.

Thời gian: Từ 9h đến 11h  Thứ 7 ngày 15 tháng 8 năm 2009
Địa điểm : Tầng 1 Phòng Class 1 – 19 Nguyễn Trãi.

 Mời các bạn học viên quan tâm đến nội dung buổi hội thảo đến tham dự hội thảo