• Post category:Uncategorized

Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng

Bạn: Nguyễn Đặng Tú

Thành viên lớp C1608L

Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 10/2018.

Đặc biệt: đây là lần thứ 2 liên tiếp bạn Tú được bầu chọn là học viên tiêu biểu hàng tháng của Trường Hanoi-Aptech.

Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.