HỌC BỔNG “VƯƠN CAO CÙNG HANOI-APTECH”

Quỹ học bổng “Vươn cao cùng Hanoi-Aptech” được tính theo thang điểm 2 môn thi GMAT và Tiếng Anh, thang điểm cao nhất là 45 điểm và thấp nhất là 18 điểm. Đối với thí sinh dự thi khoá Lập trình viên Quốc tế 2 năm, các mức học bổng nhận được là 200$; 800$; 1.600$. Đối với thí sinh dự thi khoá Lập trình viên Quốc tế 1 năm, các mức học bổng nhận được là 100$; 400$; 800$.


Trên thực tế, học bổng có ý nghĩa khuyến khích các bạn trẻ, những ai đang muốn theo học một khoá đào tạo Lập trình viên Quốc tế, cố gắng trong các kỳ thi xét tuyển đầu vào trong dịp hè này. Việc đạt được mức học bổng cao hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng và điểm số của các bạn thí sinh trong kỳ thi tuyển đầu vào tại Hanoi-Aptech. Cho đến nay, học phí vẫn được xem là một khoản chi lớn đối với các bạn. Chính vì vậy, chương trình học bổng của Hanoi-Aptech là một cơ hội tốt cho các bạn thí sinh tham gia thi và muốn theo học các khoá đào tạo Lập trình viên của Aptech, Ấn Độ.


Chương trình đào tạo Lập trình viên quốc tế của Aptech tại Việt Nam rất có uy tín và đạt hiệu quả ứng dụng cao với chương trình ACCP 2003 trong những năm vừa qua. ACCP cung cấp cho thị trường những chuyên gia lập trình Web; chuyên gia phát triển ứng dụng Java; lập trình viên cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server 2000; chuyên gia Mã nguồn mở, chuyên gia phát triển ứng dụng sử dụng công nghệ Advanced Java, phát triển ứng dụng trên cơ sở Web sử dụng .NET hay J2EE framework; chuyên gia phát triển ứng dụng Client/ Server sử dụng Oracle 8i và Developer 6; chuyên gia phân tích hệ thống, .v.v.


So với ACCP 2003 vốn đã rất thành công, ACCP 2005 có nhiều ưu điểm đáng chú ý: Nâng cao và đào sâu hơn các kiến thức liên quan đến công nghệ J2EE và .NET mà trước đây ACCP 2003 chưa có như Java, JMS-Java Message Service (công nghệ này được sử dụng chủ yếu cho các thiết bị cầm tay và không dây); Đưa thêm công nghệ Mã nguồn mở vào chương trình giảng dạy; Đưa thêm vào môn học Phân tích thiết kế hướng đối tượng và UML, một ngôn ngữ mang tính chuyên nghiệp và hiện đại được thể hiện trên các bản thiết kế phức tạp giúp học viên có thể dễ dàng đọc khi được lập trình và có thể tham gia các dự án phần mềm chuyên nghiệp.


Hoàn thành khoá học Lập trình viên quốc tế một năm, học viên được cấp Bằng DISM (Diploma in Information System Manager) và trở thành Aptech Certified Visual Programmer / Database Programmer (using SQL server 2000) / Application Developer (using Advanced Java Techniques). Bằng do Tập đoàn Aptech Ấn Độ Cấp. Đối với các học viên kết thúc khoá học ACCP 2005 hai năm tại Hanoi-Aptech, họ được Tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp Bằng HDSE (Higher Diploma in Software Engineering) và trở thành Aptech Certified Systems Analyst / Enterprise Application Developer (sử dụng .NET và J2EE Frameworks).