Hệ điều hành tiếp theo của Windows

Ty Carlson, giám đốc chiến lượt kỹ thuật của hãng Microsoft cho biết các phiên bản tiếp theo của Windows về cơ bản sẽ khác để tận dụng các bộ xử lý đa nhân.

Windows Vista hiện được thiết kế để chạy trên 1, 2 hoặc 4 nhân. Nhưng trong tương lai có thể sẽ là 8, 16, 64 hoặc nhiều nhân hơn.

Nhưng vấn đề hiện nay là hầu hết các phần mềm được lập trình để xử lý nối tiếp (serial processing), nghĩa là hiệu suất của chương trình sẽ tăng lên khi hệ số nhân càng cao. Điều này sẽ phải thay đổi. Các chương trình sẽ cần được thiết kế xử lý song song để tận dụng đa nhân.

Intel và AMD vẫn chưa khẳng định các kế hoạch cho bộ xử lý nhiều hơn 8 nhân, và đấy cũng mới chỉ trên lý thuyết. Intel đã giới thiệu bộ xử lý 80 nhân nhưng đấy chỉ là dự án nghiên cứu. Carlson khuyên các lập trình viên nên chuẩn bị sẵn sàng cho thế giới đa nhân.