Phòng Đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch nghỉ hè học viên 

Học viên toàn trường sẽ bắt đầu nghỉ hè Từ ngày 27/06/2016 đến hết ngày 10/07/2016

Học viên đi học lại vào ngày 11/07/2016 

P/S: Riêng học viên lớp ACNA N1603L sẽ vẫn học theo lịch:

Thứ 3 & Thứ 5 (học giờ L)

Thứ 7 (học giờ I)

mh1

Trân trọng