Phòng Đào tạo thông báo lịch thi lại học viên tháng 10, đề nghị các bạn chú ý cập nhật lịch để đăng ký thi.

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

4-Oct

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

13-Oct

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

15-Oct

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

17-Oct

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

21-Oct

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

26-Oct

17:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo