Phòng Đào tạo nhà Trường thông báo lịch thi học viên tháng 8/2016 để các bạn học viên nắm được thông tin.

Mã kỳ thiLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
279A1408M11-Aug19:45LabSem4XMJ Theory
283A1408M15-Aug19:45LabSem4XMJ Practical
280A1510M12-Aug17:30LabSem2Java1 Theory
284A1510M15-Aug17:30LabSem2Java1 Practical
281C1301QI13-Aug13:30ClassSem4Project J2EE
269C1410G2-Aug8:00LabSem4ANDROID Theory
272C1410G4-Aug8:00LabSem4ANDROID Practical
273C1505G4-Aug8:00LabSem2PCS Theory
277C1505G6-Aug8:00LabSem2PCS Practical
270C1509I2-Aug13:30LabSem2Java1 Theory
274C1509I4-Aug13:30LabSem2Java1 Practical
289C1509I25-Aug13:30LabSem2Java2 Theory
293C1509I27-Aug13:30LabSem2Java2 Practical
291N1603L25-Aug17:45LabLab 22K3I Theory
294N1603L27-Aug13:30Lab ACNALab 22K3I Practical
276Retake5-Aug19:30LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
278Retake

0382020858