Google quan tâm tới người sử dụng

Gã khổng lồ tìm kiếm này luôn coi sự đóng góp, các ý kiến của người sử dụng là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình phát triển các sản phẩm của hãng.

Google là một công ty luôn coi những đóng góp của người sử dụng là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình phát triển các sản phẩm của hãng. Do đó, họ quyết định tạo ra thật nhiều cách để giao tiếp với các “fan” của Google như Google Groups, Google Blogs và các hỗ trợ phản hồi.

Ngày thứ 7 vừa qua, 25/11, Donald Mountain, một nhân viên của Google User Experience Researcher cho biết một ứng dụng mang tên Google Base đang được phát triển dựa trên những đóng góp của người sử dụng.

Anh cho biết: “Chúng tôi cố gắng tìm hiểu xem mọi người sử dụng Google Base theo nhiều cách khác nhau như thế nào. Chúng tôi đọc các cuộc đối thoại trong các forum thảo luận, và chúng tôi quan tâm xem “thế giới blog” có những ý kiến gì.

Chúng tôi cũng thực hiện các cuộc nghiên cứu, chúng tôi mời mọi người tới các phòng thí nghiệm để thử các tính năng mới hoặc đang tồn tại. Chúng tôi rất chú ý lắng nghe tất cả những gì mọi người nói, và chúng tôi còn chú ý hơn đến những gì mọi người làm. Chúng tôi quan sát các bước họ thực hiện một tác vụ, và với sự quan sát đặc biệt của các chuyên gia, chúng tôi có thể biết được họ nhìn vào góc nào của màn hình.

Chúng tôi cố gắng tìm hiểu xem tại sao mọi người lại gặp những khó khăn, và sau đó, chúng tôi thực hiện những thay đổi và biến các sản phẩm trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên, chúng tôi cũng thử nghiệm các thay đổi để đảm bảo rằng những linh cảm ban đầu của chúng tôi là đúng”.