Giám đốc đào tạo Aptech đến Hanoi-Aptech

Ông Sathyamurthy (giữa) trong buổi gặp gỡ giảng viên Hanoi-Aptech.

Vừa qua, ông B. Sathyamurthy (Giám đốc phụ trách Đào tạo Aptech) đã đến thăm Trường Hanoi-Aptech. Tại đây, ông đã có buổi tiếp xúc với các giảng viên đang giảng dậy tại Hanoi-Aptech.
Chuyến đi của ông Sathyamurthy là nhằm cập nhật các thông tin đào tạo, trao đổi và đánh giá về chất lượng giảng dậy; vấn đề quản lý chất lượng của các cơ sở Aptech tại Việt Nam. Ông đề cập nhiều đến chương trình ACCP với các phương pháp đào tạo mới đang được triển khai tại Hanoi-Aptech và đã có những bàn luận sôi nổi với các giảng viên.
Trao đổi với Giám đốc Đào tạo Hanoi- Aptech, ông Sathyamurthy bày tỏ sự hài lòng về chất lượng giảng dậy và đội ngũ giảng viên Hanoi-Aptech. Đặc biệt, ông ấn tượng với việc Hanoi-Aptech đã tổ chức và duy trì thường xuyên các buổi hội thảo về công nghệ cho học viên của mình. Theo ông, các buổi hội thảo thường xuyên và cập nhật sẽ đem lại nhiều lợi ích cho học viên.