Giá trị Aptech

Giá trị Aptech theo tôi tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, trong những đóng góp vào sự phát triển CNTT của nước nhà, trong sự trưởng thành của các bạn học viên. Ngày nay cái tên Aptech đã trở nên quen thuộc đối với các bạn trẻ yêu thích CNTT, có được như vậy là nhờ nỗ lực của cộng đồng Aptech mà trong đó Hanoi-Aptech đã có những đóng góp to lớn trong việc quảng bá, xây dựng. Qua từng khóa học, Hanoi-Aptech đang cung cấp cho thị trường CNTT những nhân lực có trình độ, tiếp cận được ngay với những yêu cầu của xã hội, đó quả là những giá trị không nhỏ.


Nhưng quan trọng hơn theo tôi là những đóng góp vào sự trưởng thành trong tư duy, trong kỹ năng của các bạn trẻ. Các bạn học viên của chúng ta ngày nay đã tự tin xưng danh rằng tôi là học viên của Hanoi Aptech, các bạn có thể tự tin như vậy vì các bạn đã được trải qua môi trường Aptech. Đó là một môi trường mà ở đó các bạn được sinh hoạt, học tập và làm việc sáng tạo, vui vẻ và cởi mở. Tại đó các bạn được tự do thể hiện ý tưởng, trao đổi bình đẳng với các thày cô, bạn bè của mình, các bạn được tiếp cận với những kiến thức CNTT cập nhật nhất, được rèn luyện những kỹ năng cần thiết nhất trong công việc. Và thực tế cho thấy rằng rất nhiều bạn học viên của Trung tâm đã khẳng định được mình tại những doanh nghiệp CNTT của Hanoi.


Đây thực sự là những giá trị to lớn mà Hanoi-Aptech đang đóng góp cho xã hội, cho sự phát triển cá nhân của các bạn học viên. Tuy nhiên để những giá trị này tồn tại lâu bền và nhân rộng hơn nữa phụ thuộc không chỉ vào những nỗ lực của ban lãnh đạo trung tâm mà còn vào cố gắng của các bạn học viên tại trung tâm. Những Aptechites thực sự là những giá trị to lớn nhất mà Aptech có được.