Hanoi-Aptech: Địa chỉ cho những người trẻ đam mê công nghệ thông tin

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần 1 triệu nhân lực công nghệ thông tin để phục vụ quá trình phát triển. Nhưng nhìn chung ngành nghề này vẫn chưa được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi kết thúc THPT. Đối với nhiều người khi đã lựa chọn CNTT, thì đây là lựa chọn đúng cho bản thân.

Dưới đây là phóng sự được thực hiện tại Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech – một mô hình đào tạo chuyển giao công nghệ cấp chứng chỉ quốc tế sẽ giúp các bạn hiểu hơn về ngành nghề này cũng như  tiềm năng, cơ hội của nó trong thời gian tới.